Serbian | English | Deutsch | Россию

Kontrola kvaliteta

U skladu sa standardnim procedurama za proizvodnju i kontrolu proizvoda, garantujemo za kvalitet svakog od proizvoda iz našeg proizvodnog programa.

Možemo ponuditi za svaku od isporuka, usaglašenost sa standardom EU, kao i izveštaj kontrole (kontrolni list) za proizvod koji je isporučen. Potrebno je brojeve sa bar-koda (koji se nalazi na proizvodu) dostaviti našoj službi prodaje, koja na osnovu bar-koda iz proizvodnje dobija kompletan kontrolni list proizvoda koji je isporučen.

Pored toga, možemo ponuditi i izradu PP trake po uzorku, za slučaj da traka nije u našem standardnom proizvodnom programu. U tom slučaju potrebno je poslati uzorak od jednog metra PP-trake koju je potrebno uraditi.

Kao deo naših usluga, radimo i sveobuhvatnu proveru kvaliteta Vaših alata ili mašina koje koristite prilikom pakovanja, sve u cilju sigurnog pakovanja Vaših proizvoda.