Serbian | English | Deutsch | Россию

Mašine za pakovanje PP, PET trakom


Poluatomatska mašina za vezivanje SIGNODE MST CE IV

Jednostavna mašina, laka za upotrebu. Vrši poluautomatsko vezivanje malih i srednjih paketa toplotnim spajanjem trake. Kontrolna tabla sastoji se od selektora za dužinu trake, prekidača za reset mašine, prekidača za ubacivanje trake i prekidača za uključivanje mašine.

MST-CE je mašina solidne i robusne izrade, sa minimalnim brojem pokretnih delova radi maksimalne pouzdanosti i izdržljivosti. Svi potrošni delovi su lako pristupačni i jednostavno i brzo se menjaju.

ModelDimenzije (mm)Visina (mm)Težina (kg)
SIGNODE MST CE650 x 560780 – 95076
 
Sila zatezanja trake (N)NapajanjeŠirina trake (mm)Debljina trake (mm)
50 – 450 N 220 – 240 V9.00 – 12.000.45 – 0.80


Automatska mašina za vezivanje SIGNODE LBX 2000

LBX 2000 ima široku oblast primene u pakovanju. Mašina vezuje polipropilensku (PP) traku toplotnim spajanjem oko paketa različitih dimenzija. Veoma je pouzdana i jednostavna za korišćenje i ima ugrađenu radnu (nožnu) pedalu. Mašina ima jedinstven sistem koji sprečava greške u vezivanju, kao i veoma lak prilaz vođicama trake u svim fazama vezivanja. Zamena kotura trake je brza i jednostavna.

ModelDimenzije rama (mm)Visina stola (mm)Težina (kg)
SIGNODE LBX 2000480x350 ili 680x350865245
 
Sila zatezanja trake (N)NapajanjeŠirina trake (mm)Debljina trake (mm)
10 – 270 N230 V5 - 60.45 – 0.55