Serbian | English | Deutsch | Россию

Caristrap trake

Tekstilna (cord) traka - CaristrapERA PACK je u mogućnosti da ponudi širok izbor tekstilnih (cord) traka za vezivanje. Caristrap trake su idealne za vezivanje proizvoda crne i obojene metalurgije, drvno-prerađivačke industrije, industrije papira, vangabaritnih odlivaka, itd.

Caristrap bazno nudi dve vrste tekstilnih (cord) traka:

       -     WOVEN (pletena),
       -     HOT MELT (toplo lepljena)

Spajanje trake se vrši uz pomoć ručnog alata (natezača) i metalne kopče.