Serbian | English | Deutsch | Россию

PP trake

Proizvodimo trake u različitim širinama (od 5 do 16 mm), debljinama (od 0.4 do 1 mm) i bojama, prema Vašem zahtevu (vrsti mašine, proizvodu, vrsti i težini robe za pakovanje).

Proizvodni program sadrži trake različitog kvaliteta, a sve prema zahtevu i potrebama kupca.

PP trake su fleksibilne za upotrebu na polu ili potpuno automatskim mašinama za pakovanje, kao i za pakovanje ručnim alatima (metalnim spojnicama).

U mogućnosti smo da ponudimo i veliki izbor boja traka, kao i mogućnost štampe na trakama (naziva, logoa firme itd.).

Pogodne su i za sve vrste frikcionih spajanja i spajanja toplotom kod svih vrsta mašina koje se mogu sresti na tržištu.

Površinska reljefna struktura traka garantuje veoma dobar efekat spajanja, bilo da se radi o alatima sa frikcionim, ili o standardnim alatima za spajanje metalnim spojnicama.

Sa ERA PACK polipropilenskim trakama Vaši proizvodi su sigurni za vreme transporta, u optimalnim uslovima do krajnjih destinacija.