Serbian | English | Deutsch | Россию

Metalne spojnice


Proizvodimo metalne spojnice za ručno vezivanje sa PP i PET trakama.


Naše metalne spojnice obezbeđuju:

- kvalitetan spoj, bez izvlačenja i cepanja trake

- izradjene su od hladnovaljanog ili pocinkovanog lima garantovanog sastava i tvrdoće


- pravilni uglovi savijanja na samoj spojnici omogućavaju duži vek mašina za pakovanje

- otvori na krajevima spojnica omogućavaju pakovanje bez kidanja same trake usled oštrih ivica spojnice.
Proizvodni kod Dimenzije
(širina mm x dužina mm)
Debljina lima
(mm)
Površinska zaštita Pakovanje
(kom / kut)
SP 13 13 x 28 0.50 1500 6000
SP 16 16 x 28 0.50 1000 4000
SP 13 - Zn 13 x 28 0.50 Cink (Zn) 1500 6000
SP 16 - Zn 16 x 28 0.50 Cink (Zn) 1000 4000